Aktuality

Posolstvo z 1. pracovného stretnutia

08.04.2015
Posolstvo z 1. pracovného stretnutia „AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA“ Dňa 18. marca 2015 sa v Levoči stretli zástupcovia 36 samospráv zo Spiša a Šariša. Hostiteľom bol primátor mesta Levoča PaeDr. Milan Majerský v spolupráci so starostkou obce Tichý Potok Mgr. Ľubicou Džugánovou. Témou stretnutia bola nanajvýš aktuálna otázka...

Svet oslavuje deň vody. „Ekologická nobelovka“ mieri zo Štokholmu do Indie

23.03.2015
Už cez dvadsať rokov si ľudia 22. marca pripomínajú Svetový deň vody. V rámci neho sa v Štokholme udeľuje „Nobelova cena za vodu“. Tento rok ju získal Ind Radžendra Singh, vďaka ktorému tisíc dedín v jeho domovine má prístup k vode. Porota ocenila jeho metódu, ktorá zároveň je prevenciou proti povodniam, obnovuje pôdu a rieky a prináša do obl...

Tri rieky – Jedna budúcnosť

19.03.2015
Mesto Levoča a obce Hornej Torysy v spolupráci s MVO Ľudia a voda zorganizovali prvé pracovné stretnutie k integrovanému rozvoju regiónov Spiša a Šariša, v ktorých pramenia rieky Poprad, Hornád, aj Torysa. Účelom stretnutia bolo vytvorenie spoločnej iniciatívy pre skutočné naštartovanie integrovaného rozvoja miest a obcí v regiónoch. Tak, aby bo...

Venujte 2 % ochrane vôd Slovenska!

11.03.2015
Slovensko je nádherná, ale i zanedbaná krajina. Necitlivými zásahmi do krajinnej štruktúry je poškodená a stráca vodu i pôdu - teda život. Ak v najbližších rokoch nezastavíme vysušovanie našej krajiny, znásobíme už aj dnes časté povodne, sucho a ďalšie extrémy v počas. Pre trvalo udržateľný život na Slovensku potrebujeme najmä zvýšiť záujem ...

AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA

05.03.2015
Pozývame Vás na 1. pracovné stretnutie AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2015 v Levoči. Motto: "Len múdri ľudia a zdravá krajina predstavujú skutočný potenciál pre udržateľný plnohodnotný život" Pozvánka na stretnutie (pdf.)
« 1 2 3 4 5 6 »