Ľudia a voda.sk
Ľudia a voda
Čermeľská cesta 24
040 01 Košice
+421 55 633 7716
ludiaavoda@ludiaavoda.sk

Projekt LIFE+

SK EN

Ozdravenie klímy vo vysušených oblastiach Slovenska pomocou hydro-klimatickej
obnovy

Revitalization of the climate in dried-out communities in Slovakia via hydro-climate recovery