Posolstvo z 1. pracovného stretnutia

08.04.2015
Posolstvo z 1. pracovného stretnutia „AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA“

Dňa 18. marca 2015 sa v Levoči stretli zástupcovia 36 samospráv zo Spiša a Šariša. Hostiteľom bol primátor mesta Levoča PaeDr. Milan Majerský v spolupráci so starostkou obce Tichý Potok Mgr. Ľubicou Džugánovou. Témou stretnutia bola nanajvýš aktuálna otázka integrovaného rozvoja našej časti Slovenska v povodiach riek Poprad, Hornád a Torysa, ...

Posolstvo v pdf
.