Kontakt


Zobraziť väčšiu mapu
MVO Ľudia a voda
Čermeľská cesta 24
040 01 Košice
Slovak Republic

Kontaktná osoba
Ing. Michal Kravčík, CSc.
e-mail: kravcik@ludiaavoda.sk
e-mail: ludiaavoda@ludiaavoda.sk
www.ludiaavoda.sk
tel.: +421 905 482 099

IČO: 31302921
DIČ: 2020928404
nie sme platcami DPH
IBAN KOD účtu: SK77 3100 0000 0013 5025 4507 Sberbank Slovensko, a. s.
registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-12808