Aktuality

OBNOVME PRAMENE SLOVENSKA, ABY SME NEVYSCHLI

21.08.2023
Slovensko, Európa i svet vysychá. Vieme, že všetky pramene Dunaja sú napájané dažďom. Má to však jeden háčik. Ak je krajina zanedbaná, dažďová voda stihne skôr odtiecť, ako vsiaknuť, doplniť zdroje podzemných vôd a nasýtiť pramene. Preto pramene nie len na Slovensku, ale aj v povodí Dunaja vysychajú. Každý z nás iste pozná veľa miest v prírod...

SIM4NEXUS - dotaznik

05.05.2017
Zapojte sa do vedecko-výskumného projektu SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), ktorého cieľom je nájsť efektívne riešenia trvalo udržateľnej ochrany prírodných zdrojov v prebiehajúcej klimatickej zmene.   Zapojiť sa môžete vyplnením dotazníka, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu zainteresovaných (zástupcov štátne správy, podnikateľov, samospráv, od...

SIM4NEXUS

04.05.2017
MVO Ľudia a voda je členom vedecko-výskumného konzorcia projektu SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), ktorý je financovaný Európskou komisiou. Cieľom projektu je zhodnotiť, ako je vo verejných politikách zabezpečovaný  trvalo udržateľný integrovaný manažment prírodných zdrojov s dôrazom na ochranu vody, klímy, energetiky a potravinovej bezpečnosti. Výs...

Len VODA ochráni Slovensko – pozvánka k spolupráci

02.03.2016
Milí priatelia, VODA v 21. storočí bude v mnohých končinách sveta rozhodovať nie len o kvalite života ľudí, ale aj o potravinovej, sociálnej i ekonomickej bezpečnosti. Ak si uvedomíme súčasný masový exodus zo Sýrie do Európy, tak treba vedieť, že bol naštartovaný práve dlhodobým suchom, ktoré spôsobilo úpadok ekonomiky, nedostatok prírodných ...

UNIQUE EDUCATIONAL VACATION RENTAL OFFERED IN SLOVAKIA

29.11.2015
Dear friends of the environment, supporters of justice and protectors of human rights, I have a message for you. Twenty-two  years ago, I along with friends established a conservation organization known as People & Water (Ludia a voda) with the intent of protecting water and communities endangered by large water dams and reservoirs. We promote e...
1 2 3 4 5 6 »