Publikácie

Po nás púšť a potopa?

1
Michal Kravčík a kol.
Témou tejto knihy je zaobchádzanie so životným prostredím s osobitným zreteľom na vodu, ktoré našlo svoj výraz v Programe revitalizácie krajiny Vlády SR v rokoch 2010-2011. Myšlienky, z ktorých daný program vychádzal, však ďaleko presahujú politickú agendu akejkoľvek strany, vlády či politickej ideológie. Táto kniha je pokusom o priblíženie niektorých myšlienok v pozadí programu a ich dôsledkov v samotnej krajine.
ISBN: 978-80-970278-3-4

Na stiahnutie v pdf.
 

Medzi povodňami a suchom – Manuál integrovanej protipovodňovej prevencie

2 Michal Kravčík, Juraj Kohutiar, Martin Kováč a kol.
V súčasnosti preferovaný spôsob protipovodňovej prevencie, ktorý spočíva v čo najrýchlejšom odvádzaní vôd zvyšovaním prietočnosti korýt, má i vážne nedostatky. Presúva problém s povodňovou vlnou na obce nižšie po toku a vystavuje ich ťažko riešiteľným situáciám. Preto je v rozpore s princípom solidarity. Spôsobuje tiež nežiadúce zvýšené odvodňovanie povodia počas celého roka, čím zhoršuje situáciu v čase sucha. Preto je v rozpore s princípom integrovaného manažmentu vodných zdrojov. Publikácia „Medzi povodňami a suchom” s podtitulom “Manuál integrovanej protipovodňovej prevencie” rieši tento problém v duchu najlepšej medzinárodnej praxe, ktorá spočíva v trojstupňovom prístupe: v zachytení dažďovej vody na mieste kde padá, v jej retencii a až nakoniec v jej odvádzaní. Obciam, ktoré márne čakajú na protipovodňové opatrenia štátu, manuál ponúka jednoduché a relatívne lacné opatrenia na zachytenie povrchového odtoku skôr, než sa spojí v ničivú riavu. Publikácia presadzuje také využívanie krajiny, ktoré znižuje riziko povodní a zároveň zveľaďuje vodné zdroje. Takýto prístup má prednosť pred izolovaným manažmentom povodňových rizík.
ISBN: 978-80-970051-8-4

Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma

3 Michal Kravčík, Jan Pokorný, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Eugen Tóth
Najlepším zhrnutím novej vodnej paradigmy je výrok – “Ani jediná dažďová kvapka nesmie odísť do mora bez toho, aby poslúžila ľuďom…”
Kráľ Srí Lanky Parakramabahu Veľký (r. 1153 – 1186)
ISBN: 978-80-969766-5-2

Počet strán: 96   

Zelená bez modrej je len žltá

4 Michal Kravčík, Peter Pačaj
Voda vždy znamená súvislosti. Nikdy nie je sama o sebe. Voda je všade. Voda je všetko. Bez vody nie je nič. Je však voda živá a voda mŕtva. Platí to ako metafora i v skutočnosti. A potom je tu voda stratená. Ukazuje sa, že práve táto rozhodne o našom prežití. Teda, o prežití človeka, ako druhu.
ISBN: 80-969546-2-8

Počet strán: 56 

Voda, Wasser, Water, Woda

5 Michal Kravčík
Voda je modrá niť života, ktorá sa tiahne z oceánov cez rieky do celých povodí. Energia modrej vody s energiou žltého slnka vytvára unikátne a neopakovateľné formy života v zelenej prírode vo všetkých jej formách.
ISBN: 80-968031-9-0

Počet stán: 20

Voda pre tretie tisícročie

6 Michal Kravčík a kolektív
„Zem obávané klimatické zmeny prežije, človek možno nie. Otepľovanie planéty už nastalo. Vedci teraz diskutujú o tom, koľko času ešte ostáva, kým príde katastrófa. Naša planéta je veľmi odolná. Dinosauri zmizli, ale Zem je tu naďalej. Najhoršie je, že ľudstvo prehralo v psychologickom boji. Je ešte mnoho ľudí, ktorí tento problém nevzali na vedomie. Mnoho politikov napriek tomu nechce hospodárstvu nijako pritiahnuť uzdu.“
ISBN: 80-968031-3-1

Počet strán: 160


Staršia publikačná činnosť
 • Časopis Modrá alternatíva - 5-6 čísiel ročne v náklade 1.000-1.500 ks, od roku 1995, volebné číslo Modrej alternatívy k parlamentným voľbám v roku 1998 v náklade 30.000 ks a ku komunálnym voľbám v roku 1998 v náklade 20.000 ks
 • Nahlas o Tichom Potoku - Brožúra o nezmyslenej výstavbe priehrady Tichý Potok v slovenskom jazyku v náklade 23.000 ks a v anglickom jazyku v náklade 3.000 ks, 1996
 • Pohľadnice z výtvarnej súťaže „Živá a mŕtva voda“ v náklade 15.000 ks v roku 1996
 • Naše tradičné bačovstvo, autor Ján Lazorík, publikácia v náklade 1.500 ks, 1997
 • Pohľadnice z výtvarnej súťaže „Živá a mŕtva voda“ v náklade 15.000 ks v roku 1997
 • Manuál k organickému poľnohospodárstvu v náklade 200 ks, 1997
 • Krivianske vešele, autor Ján Lazorík, publikácia v náklade 500 ks. 1998
 • Poster k Medzinárodnému dňu boja proti priehradám (14. marca) v náklade 5.000 ks, 1998
 • Voda pre tretie tisícročie - Neubližujme vode, aby ona neubližovala nám“ autor M. Kravčík a kol., v náklade 3.000 ks, 2000
 • Plagát „Voda je modrá niť života“ v náklade 1.000 ks, 2000
 • Pohľadnice „Voda je modrá niť života“ v náklade 15.000 ks, 2000
 • STROMY, básnická zbierka Tibora Iča v náklade 500 ks, 2000
 • Alternatívne čistenie odpadových vôd - brožúrka v slovensko - anglickom jazyku v náklade 1.000 ks, 2001
 • „A okolo Levoči... Krása v niti utkaná“ brožúrka v náklade 3.000 ks, 2001
 • Vydanie plagátu „Zastavme vysušovanie kontinentov Modrej planéty“ v náklade 1.500 ks, 2001
 • New Theory of Global Warming, autor M. Kravčík, v náklade 1.500 ks, 2001
 • Zelená bez modrej je len žltá - autor M. Kravčík a P. Pačaj, 2006
 • Voda, Wasser, Water, Woda - autor M. Kravčík, 2006