Rehydratácia Zeme: Nová paradigma pre manažment vody

06.05.2015
Vojny 21. storočia budú vojny vedené o vodu – tieto dnes slávne slová bývalého generálneho tajomníka OSN Boutros Boutros Ghali, slová, ktoré sú dnes opakované rastúcim počtom autorov. Ale čo ak, by namiesto poskytnutia dôvodu pre vojnu, voda mohla byť skôr iniciátorom pre hlbokú, holistickú a trvalo udržateľnú ľudskú účasť na systémoch Zeme?


Celý článok v angličtine