SIM4NEXUS - dotaznik

05.05.2017
Zapojte sa do vedecko-výskumného projektu SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), ktorého cieľom je nájsť efektívne riešenia trvalo udržateľnej ochrany prírodných zdrojov v prebiehajúcej klimatickej zmene.
 
Zapojiť sa môžete vyplnením dotazníka, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu zainteresovaných (zástupcov štátne správy, podnikateľov, samospráv, odborníkov, vodohospodárov, asociácií a občianskych združení), ako vnímajú súvislosti zmeny klímy s ochranou prírodných zdrojov.

Ide poznanie rozdielnych prístupov presadzovania verejných politík v troch štátov (Nemecko, Česko, Slovensko), ktoré sa po rozpade centrálneho riadenia ekonomiky rozhodli ísť vlastnou cestou (Zjednotenie Nemecka a rozpad Československa) a ktoré mali v čase rozpadu približne rovnakú čiaru ekonomickej úrovne i ochranu prírodných zdrojov. .
 
Päť minút Vášho času na zodpovedanie 11-tich otázok pomôže reálnejšie zhodnotiť stav vnímanie súvislosti klimatickej zmeny a ochrany prírodných zdrojov. Zapojite sa vyplnením dotazníka tu: http://tamkdespadne.webnode.sk/anketa/

Teším sa na Vaše odpovede. a verím, že si tých 5 minút nájdete