SIM4NEXUS

04.05.2017
MVO Ľudia a voda je členom vedecko-výskumného konzorcia projektu SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), ktorý je financovaný Európskou komisiou. Cieľom projektu je zhodnotiť, ako je vo verejných politikách zabezpečovaný  trvalo udržateľný integrovaný manažment prírodných zdrojov s dôrazom na ochranu vody, klímy, energetiky a potravinovej bezpečnosti. Výsledky projektu majú dať odporúčania EK, ako strategický politický rozhodovať pri ochrane, využívaní a obnove prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj v prebiehajúcej klimatickej zmene.