OBNOVME PRAMENE SLOVENSKA, ABY SME NEVYSCHLI

21.08.2023
Slovensko, Európa i svet vysychá. Vieme, že všetky pramene Dunaja sú napájané dažďom. Má to však jeden háčik. Ak je krajina zanedbaná, dažďová voda stihne skôr odtiecť, ako vsiaknuť, doplniť zdroje podzemných vôd a nasýtiť pramene. Preto pramene nie len na Slovensku, ale aj v povodí Dunaja vysychajú.

Každý z nás iste pozná veľa miest v prírode, kde bola studnička, či vyvieral prameň. Už je tam sucho. Keď som chodil s otcom na roľu pod Čergovom, tak sme si do prírody nosili konvičku, aby sme sa mali z čoho napiť. Samozrejme, že sme pili vodu zo studničky na konci role. Vždy nás tam čakala svieža pramenistá voda, či sme prišli sadiť zemiaky, okopávať, alebo ich vyberať.

Prišlo združstevňovanie, rozorali medze, zlikvidovali remízky aj mokrade, pôdu odvodnili. Prameň vyschol. Tak isto vyschli tisícky prameňov po celom Slovensku. Teraz sa do poľa vynáša voda v plastových fľašiach nakúpená v supermarkete.

Aj vďaka tomu bol v minulosti život lacnejší a aj pohodlnejší, lebo do poľa sme vynášali konvičku naloženú jedlom a nie plastové fľaše a prispievali k hromadeniu odpadu, či v prírode, alebo v smetných nádobách.

Krajinu sme nie len zanedbali, ale aj poškodili. A fest. S takými podrezanými žilami, ako vidíte na prvej a druhej fotke sa potrebujeme vysporiadať, lebo to prispieva k znižovaniu zásob podzemných vôd a aj k vysychaniu prameňov.

Veru nevieme sa starať o krajinu a mali by sme. Aj kvôli vode, ktorá nám z prírody mizne pred očami, lebo sa nehromadí v prírode a nenasycuje pramene, ale sa hromadí v našich obciach, dvoroch, či záhradách.

Tá istá voda, ktorá je pre náš život nenahraditeľná, nám začína ubližovať. A to nie je dobré. Stačí si pripomenúť záplavy z odchádzajúceho týždňa a mame po ruke dôkaz, akí sme gazdovia, ktorí nevedia narábať s kľúčovým prírodným zdrojom.

Medzi povodňami a suchom je človek. Ak zanedbávame, či poškodzujeme krajinu, privolávame povodňovú skazu a následné sucho. Prečo? Lebo vysychajú malé vodné cykly. Čo z toho vyplýva? Nuž jednoducho to, že máme nie len problém s vysychaním krajiny, ale aj so stratou úrodnosti, biodiverzity a termoreguláciou krajiny. Človek môže krajinu nie len zanedbávať, ale aj zveľaďovať až tak, že obnoví zásoby podzemných vôd, či pramene, zvýši úrodnosť, posilni biodiverzitu i ozdraví klímu.

A toto je aj príbeh projektu DALIA (DANUBE LIGHTHOUSE - Dunajské majáky), ktorého súčasťou je aj maják obnovy vysychajúcich prameňov. Za túto časť projektu je zodpovedný výskumný tím MVO Ľudia a voda. Viac o projekte nájdete tu: DALIA Danube Lighthouse 
Projekt je financovaný z vedeckovýskumného programu HORIZON2020 Európskej komisie.

V povodí rieky Kysuca sa začal realizovať výskumný projekt, ktorého história siaha do 90-tych rokoch minulého storočia, keď sme s dobrovoľníkmi v táboroch ochrancov prírody v Levočských vrchoch stavali prvé hrádzky na to, aby sme zachytili dažďovú vodu vo vodozádržných opatreniach, aby dažďová voda ostávala v krajine a zem sa nasycovala vodou a vytryskli nie len pramene, ale aj aby príroda mala hojnosť vody pre svoje biologické funkcie.

Takmer celé tri dekády však nebol robený oficiálny výskum na túto tému, iba sporadické meranie, ktoré nás presvedčilo, že kým v období bez dažďov vysychajú drobné potôčiky, tak na zrealizovanom projekte MODRÁ ALTERNATÍVA aj v najsuchšom období vytekajú pramienky životadarnej tekutiny.

Preto sme ponúkli konzorciu DALIA, aby sa robil výskum, ktorého cieľom je kvantifikovať vplyv obnovy poškodenej krajiny na zlepšenie výdatnosti prameňov. Preto sme nesmierne radi, že konzorcium DALIA táto myšlienka oslovila a zahrnula do výskumného plánu konzorcia. A tak MVO Ľudia a voda stalo tiež členom medzinárodného vedeckovýskumného konzorcia DALIA, ktoré ide realizovať výskum aj na obnove vysychajúcich prameňov v povodí rieky Kysuca, ako súčasť prípadových štúdií pre celé povodie Dunaja.

Výskumný projekt bude trvať 4 roky a výsledky výskumu budú ponúknuté všetkým štátom v povodí Dunaja, ako zlepšovať zásoby vodných zdrojov v prebiehajúcej klimatickej zmene.

Výskum sa bude realizovať zatiaľ na 10-tich lokalitách, ale môže sa postupne rozširovať na celé Slovensko, lebo Slovensko je povodie Dunaja. Keďže viem, že v rôznych častiach Slovenska sa strácajú aj pramene, ktoré zásobujú obce, veľmi radi pomôžeme.

Ak by sa do projektu chceli zapojiť dobrovoľníci, či iniciatívy z iných častí Slovenska, veľmi radi poskytneme potrebné informácie, čo treba a ako to treba robiť. Ak máte akýkoľvek nápad a chcete obnoviť svoj vyschnutý prameň. Kontaktujte nás a my Vám poradíme, ako na to.

Sledujte nás, dozviete sa viac :-)