1. Štúdie pre 1. a 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 a 2012

Cieľ
Vypracovanie štúdií Integrovaného manažmentu vody v územiach obcí, odborné poradenstvo a po - realizačné zameranie revitalizačných opatrení v obciach.

Partneri
Zázrivá, Plášťovce, Baďan, Prenčov, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Fričkovce, Karná, Toporec, Kyjov, Jakubany, Orlov, Pčoliné, Beharovce, Čamovce, Dúbrava, Herľany, Ruskov, Hromoš, Jarovnice, Vyšná Kamenica, Bystré, Čirč, Holumnica, Hranovnica, Chmeľnica, Inovce, Jasenov, Jelšovce, Kamienka, Klenová Koškovce, Kotmanová, Krásny Brod, Lackovce, Lesnica, Matysová, Machajlov, Oľka, Palota, Pčoliné, Píla, Podolínec, Príslop, Renčišov, Repejov, Sedliská, Slovenské Krivé, Topoľa, Toporec, Údol, Uličské Krivé, Varechovce, Veľké Dravce, Zubné

Finančná podpora
Úrad vlády Slovenskej republiky (prostredníctvom konkrétnych miest a obcí)

Termín realizácie
február 2011 - apríl 2012