2. Komunitné informačné centrum

Cieľ
Rekonštrukcia usadlosti v Nižných Repašoch. Zriadenie Komunitného a turistického informačného centra spolu s Centrom zručností, Múzea remesiel a Centrom alternatívnych technológií.

Partneri
Lokálni remeselníci

Finančná podpora
Ľudia a voda - vlastné zdroje a zdroje z 2 %

Termín realizácie
trvalý