3. Škola Zdravej Klímy

Cieľ
Zavádzanie technologických inovácií a úspor do energetického hospodárstva budovy školy (Základná škola Lomnica - Vranov nad Topľou), vzdelávanie širokej verejnosti a budovanie kapacít v možnostiach energetických inovácií.

Partneri
Mesto Vranov nad Topľou, ZŠ Lomnica

Finančná podpora
UNDP, GEF SGP

Termín realizácie
máj 2010 - október 2012