5. Karpatské vody pre život

Cieľ
Budovanie kapacít na integrovanú ochranu vôd v okolí obce Baranince (Ukrajina). Aktivity projektu nadväzujú na projekt „Voda bez hraníc“.

Partneri
Užanský národný park, obec Baranince

Finančná podpora
NPOA

Termín realizácie
máj 2010 - december 2010