6. Obec ako líder v rozvoji regiónu

Cieľ
Optimalizácia pracovných procesov, organizačnej štruktúry, inštitucionalizácia činností vyplývajúcich, zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov a zvýšenie potenciálu pre uplatnenie sa na trhu práce i v iných oblastiach a činnostiach.

Partneri
Obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Hranovnica

Finančná podpora
ESF, SIA

Termín realizácie
marec 2009 - január 2010