10. Tatranská škola regionálneho rozvoja

Cieľ
V procese vzdelávania, komunikácie a interaktívnej diskusie zástupcov všetkých zainteresovaných sektorov navrhnúť riešenia pre udržateľnú prosperitu regiónu Vysoké Tatry.

Partneri
Mesto Vysoké Tatry, Tatravia

Finančná podpora
ESF FSR

Termín realizácie
júl 2007 - november 2008