12. Voda pre obnovu Tatranskej prírody

Cieľ
Vylepšiť zásobovanie vodou pre areál Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

Partneri
ŠL TANAP

Finančná podpora
Environmentálny fond, ŠL TANAP

Termín realizácie
február 2007 - október 2007