13. Vodný les Slovenskej sporiteľne

Cieľ
Realizácia „vodoholdingov“ (malých vodozdržných nádrží) na zadržanie dažďovej vody a zmiernenie rizík povodní a pôdnej erózie a zároveň ako vlahu pre novo vysadené sadenice stromov vo Vysokých Tatrách, na plochách postihnutých veternou kalamitou na jeseň 2004.

Partneri
Občianske združenie Za čisté Tatry, Pčola, Slovenský Skauting,

Finančná podpora
Slovenská sporiteľňa

Termín realizácie
jún 2005 - august 2006