Staršie programy OZ Ľudia a voda

 • Alternatívna vodohospodárska politika Slovenska (Voda pre tretie tisícročie), 1993-94
 • Alternatívny návrh tvorby vodných zdrojov v oblasti Tichý Potok (Modrá alternatíva), 1994-96
 • Modrá alternatíva - realizácia pilotného projektu zadržiavania vody v prírodných ekosystémoch, 1995-96
 • Letné tábory Modrá alternatíva MA´95, MA´96, MA´97, MA´98, MA´99, MA´ 00
 • Výtvarná súťaž pre deti na tému „Živá a mŕtva voda“ - 1996, 1997
 • Aplikovaná ekonomika pre študentov 3. ročníka Gymnázia v Lipanoch od šk. roka 1997-98
 • Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, workshop, Krivany 1997
 • Komunitní lídri, tréningový workshop, Krivany, 1997
 • Vidiecka turistika, tréningový workshop, Krivany, 1997
 • Technológie čistenia odpadových vôd, trojdňový workshop, Krivany 1997
 • Dedina tretieho tisícročia v Karpatskom Euroregióne, 1997-99
 • Zastavme vysušovanie Slovenska, 1998-2000
 • Organizovanie trhu remesiel, Krivany 1998, 1999
 • Komunitné informačné centrum Nižné Repaše - 1998-2002
 • Dedina a demokracia pod Levočskými vrchmi - Kampaň vzdelávania a zvýšenia informovanosti verejnosti do parlamentných a komunálnych volieb v roku 1998 prostredníctvom šírenia informácií a diskusných fór, 1998
 • Rozvoj regiónov, analýza stavu regiónu, dvojdňový workshop, Bijacovce, november 1999
 • ČOV - Alternatívne čistenie odpadových vôd Nižné Repaše, 1999-2000
 • V histórii je naša budúcnosť - rozvoj remesiel vo vidieckych oblastiach Karpatského Euroregiónu, 1999-2000
 • Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených oblastí Slovenska - pilotný projekt v okresoch Levoča a Sabinov, 1999-2002
 • Pomôžme si sami – vzdelávanie nezamestnaných a ďalších sociálne znevýhodnených skupín, aby si vytvárali sami svoje podnikateľské plány v okresoch Sabinov a Levoča, 1999-2002
 • Dialóg pokračuje – pokračovanie diskusných fór na posilňovanie občianskej participácie, 2000
 • Komunitné Centrum zručnosti Nižné Repaše - 2000-01
 • Rozvoj zručnosti a tréning asertivity, dvojdňový tréning, Levoča, december 2000
 • Desaťtýždňové kurzy pre nezamestnaných „Zakladám si svoj podnik“ Sabinov - 13 absolventov, 2000, Levoča -15 absolventov, 2001, Lipany - 9 absolventov, 2002, Levoča - 12 absolventov
 • Rozvoj zručnosti tímov, dvojdňový tréning, Hrabušice, jún 2000
 • Návrh stratégie rozvoja regiónu, dvojdňový workshop, Dubovica, marec 2000
 • Žijeme v jednom povodí - posilňovanie občianskej participácie prostredníctvom interaktívnych diskusií zainteresovaných, 2001
 • Komunitné Centrum zručnosti Krivany, 2001
 • Komunitné Centrum zručnosti pre rómsku komunitu Lipany, 2001
 • Prezentácia regionálneho plánu a spätná väzba, dvojdňový workshop, Dubovica, september 2001
 • Technika vypracovávania projektov, dvojdňový tréning, Dubovica, máj 2001
 • Akčne a finančné plány rozvoja regiónov, dvojdňový tréning, Levoča, marec 2001
 • Nové doteraz zanedbávané súvislosti vplyvu človeka na klimatické zmeny i globálne otepľovanie, 2001-02
 • Remeslá deťom, súťaž mladých remeselníkov v roku 2001 a letné tábory Remeslá deťom 2001-03
 • Regióny si pomáhajú sami - Dvojdňová konferencia v Levoči, február 2002 
 • Vodný les SLSP - realizácia pilotného projektu zadržiavania vody v prírodných ekosystémoch - v katastrofou postihnutom území Vysokých Tatier - Starý Smokovec - 2005
 • Mesiac dobrovoľníkov v Tatrách Vodný les SLSP - druhá etapa pilotného projektu - Tatranská Lomnica - 2006