Aktuality

Tri rieky – Jedna budúcnosť

19.03.2015
Mesto Levoča a obce Hornej Torysy v spolupráci s MVO Ľudia a voda zorganizovali prvé pracovné stretnutie k integrovanému rozvoju regiónov Spiša a Šariša, v ktorých pramenia rieky Poprad, Hornád, aj Torysa. Účelom stretnutia bolo vytvorenie spoločnej iniciatívy pre skutočné naštartovanie integrovaného rozvoja miest a obcí v regiónoch. Tak, aby bo...

Venujte 2 % ochrane vôd Slovenska!

11.03.2015
Slovensko je nádherná, ale i zanedbaná krajina. Necitlivými zásahmi do krajinnej štruktúry je poškodená a stráca vodu i pôdu - teda život. Ak v najbližších rokoch nezastavíme vysušovanie našej krajiny, znásobíme už aj dnes časté povodne, sucho a ďalšie extrémy v počas. Pre trvalo udržateľný život na Slovensku potrebujeme najmä zvýšiť záujem ...

AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA

05.03.2015
Pozývame Vás na 1. pracovné stretnutie AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2015 v Levoči. Motto: "Len múdri ľudia a zdravá krajina predstavujú skutočný potenciál pre udržateľný plnohodnotný život" Pozvánka na stretnutie (pdf.)

Konferencia : Lesnická hydrologie – veda a prax

09.02.2015
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, věnovanou problematice lesnické hydrologie z pohledu vědy, ale také z pohledu praxe. Konference, pořádaná u příležitosti 60. letého výročí hydrologického a ekologického výzkumu na malých lesních povodích v Beskydech - Červíku a Malé Ráztoce, se bude ...

Odbodný seminár : Voda ve městě a v krajině

21.01.2015
Pozývame Vás na medzinárodný odborný seminár Voda ve městě a v krajině, ktorý sa uskutoční dňa 29. januára 2015 v Třeboni. "Bez vody není život. Člověk ovlivňuje koloběh vody. Voda je téma čím dál více aktuální. Občas nám připadá, že jí je příliš, naopak někdy se o ní dokonce i bojíme. Na semináři Vás seznámíme s příklady z praxe ze zahraničí...
« 1 2 3 4 5 6 »