Venujte 2 % ochrane vôd Slovenska!

11.03.2015
2p.2015

Slovensko je nádherná, ale i zanedbaná krajina. Necitlivými zásahmi do krajinnej štruktúry je poškodená a stráca vodu i pôdu - teda život. Ak v najbližších rokoch nezastavíme vysušovanie našej krajiny, znásobíme už aj dnes časté povodne, sucho a ďalšie extrémy v počas. Pre trvalo udržateľný život na Slovensku potrebujeme najmä zvýšiť záujem ľudí o ochranu a obnovu vody, pôdu a teda i života v krajine, ktorú obývajú.

MVO Ľudia a voda, ktoré viac ako 20 rokov rozvíja koncept ekosystémovej ochrany i obnovy vody v štruktúrach poškodenej krajiny, vyhlasuje celonárodnú súťaž s cieľom podporiť obnovu poškodenej krajiny prostredníctvom ekosystémového zadržiavania dažďovej vody. Veríme, že sa nám i týmto spôsobom podarí zapojiť verejnosť do ekosystémovej obnovy vody v našej krajine.

Pre viac informácii (pdf.)