O nás

 Názov organizácie  MVO Ľudia a voda
 Právna forma  Občianske združenie
 Rok založenia  1993
 Počet pracovníkov  6

Charakteristika organizácie

Občianske združenie Ľudia a voda vidí svoju úlohu v napomáhaní všestrannému rozvoju mestských, vidieckych a znevýhodnených komunít (najmä) v Karpatskom regióne. Osobitné miesto v aktivitách OZ zaujíma rozvíjanie dedičstva predkov v oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi ako aj teoretické a praktické šírenie tohto odkazu doma i v zahraničí. OZ rozvíja svoje aktivity na princípoch občianskej spoločnosti, zachovávania tradícií a svojráznosti regiónov.

Aktivity

Udržatelný rozvoj komunít a regiónov - Životné prostredie - Revitalizácia krajiny - Protipovodňová prevencia, protierózne opatrenia a prevencia proti suchu - Implementácia pilotných alternatívnych ekotechnológií - Posilňovanie občianskej demokracie vo vidieckych oblastiach - Dobrovoľníctvo a práca s dobrovoľníkmi - Vzdelávanie, konferencie, workshopy, tréningy - Rozvoj komunitnej filantropie a inštitucionálna podpora vzniku organizácií - Vydávanie publikácií a informačných materiálov.

Získané ocenenia

Energy Globe National Award (2011)
Enviro Čin roka (2009)
National Energy Globe Award Slovakia (2008)
Zlatý biatec (2007)
Inovatívny čin roka 2007
Goldman Environmental Prize (Michal Kravčík) (1999)
EU-US Democracy and Civil Society Award (1998)
1. cena Sasakawa Environmental Prize (1997)
Environmental Partnership AWARD (1995)
2. cena Sasakawa Environmental Prize (1994)