4. Voda bez hraníc

Ciele
Vytvorenie spoločnej Slovensko - ukrajinskej platformy na posilňovanie občianskej participácie pri plošnej ochrane vôd v ekosystémoch vodných zdrojov v prihraničných riekach.

Partneri
Užanský národný park, obec Baranince

Finančná podpora
NPOA

Termín realizácie
január 2010 - november 2010