7. Horno - šarišskí umelci a remeselníci

Cieľ
Podpora osôb aktívnych v remeselníckych tradíciách, záchrana činností historicky a kultúrne spätých s regiónom, predstavujúcich zdroj príjmov pre osoby schopné samostatnej činnosti.

Partneri
Obce hornej Torysy: Krivany, Torysa, Bajerovce, Krásna Lúka, Tichý Potok, Brezovica,
Brezovička, Nižné Repaše, Vyšné Repaše

Finančná podpora
ESF, FSR

Termín realizácie
február 2010 - marec 2011

www.lipovylist.sk