8. Štúdie IMV

Cieľ
Vypracovanie štúdií Integrovaného manažmentu vody v územiach obcí.

Partneri
Stará Bystrica, Ťahanovce, Agentúra regionálneho rozvoja pri KSK, Raslavice, Kuková, Uľany nad Žitavou, Prešov, Oščadnica, Horný Hričov

Finančná podpora
uvedené obce a organizácie

Termín realizácie
január 2007 - október 2010