Prieskum o vnímaní Programu revitalizácie krajiny z rokov 2010 - 2012

26.03.2013
Do programu revitalizácie v období od októbra 2010 do marca 2012 bolo zapojených 488 obcí a miest. Prostredníctvom zákona o službách zamestnanosti program vytvoril okolo 7 700 sezónnych pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných (prevažne na 6 mesiacov). Vytvorili okolo 100 tisíc rôznych vodozádržných prvkov v poškodených úsekoch krajiny, najmä však v horných častiach jednotlivých povodí.

Pre viac čítaj prílohu TU.