Aktuality

A GLOBAL ACTION PLAN FOR THE RESTORATION OF NATURAL WATER CYCLES AND CLIMATE

29.11.2015
A global plan of climate restoration of the small water cycle of regional landscapes, with a goal of decreasing floods, drought, natural disasters, and other undesirable climate changes, and increasing the biodiversity and production potential of all continents, through the introduction of various measures of rainwater retention suitable for all...

Stretnutie Svetového sociálneho fóra v Tunise o vode

06.05.2015
Svetové sociálne fórum v Tunise bolo 24. až 28. marca miestom výmeny mnohých tém, vrátane vody. V dielňach, ktoré sa spoločne organizovali v rámci "Voda, Planéta a Ľudia 2" aj téma, ako "zachyť vodu do zeme". Celý článok vo francúzštine

Rehydratácia Zeme: Nová paradigma pre manažment vody

06.05.2015
Vojny 21. storočia budú vojny vedené o vodu – tieto dnes slávne slová bývalého generálneho tajomníka OSN Boutros Boutros Ghali, slová, ktoré sú dnes opakované rastúcim počtom autorov. Ale čo ak, by namiesto poskytnutia dôvodu pre vojnu, voda mohla byť skôr iniciátorom pre hlbokú, holistickú a trvalo udržateľnú ľudskú účasť na systémoch Zeme? ...

Posolstvo z 1. pracovného stretnutia

08.04.2015
Posolstvo z 1. pracovného stretnutia „AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA“ Dňa 18. marca 2015 sa v Levoči stretli zástupcovia 36 samospráv zo Spiša a Šariša. Hostiteľom bol primátor mesta Levoča PaeDr. Milan Majerský v spolupráci so starostkou obce Tichý Potok Mgr. Ľubicou Džugánovou. Témou stretnutia bola nanajvýš aktuálna otázka...

Svet oslavuje deň vody. „Ekologická nobelovka“ mieri zo Štokholmu do Indie

23.03.2015
Už cez dvadsať rokov si ľudia 22. marca pripomínajú Svetový deň vody. V rámci neho sa v Štokholme udeľuje „Nobelova cena za vodu“. Tento rok ju získal Ind Radžendra Singh, vďaka ktorému tisíc dedín v jeho domovine má prístup k vode. Porota ocenila jeho metódu, ktorá zároveň je prevenciou proti povodniam, obnovuje pôdu a rieky a prináša do obl...
« 1 2 3 4 5 6 »